Aanpassen van uw registraties

Nadat u uw inzageverzoek heeft gedaan, heeft CIS uw registraties uit de CIS databank met u gedeeld. De registratie(s) die u heeft ontvangen zijn een exacte weergave van de informatie die in de CIS databank over u is opgenomen.

Indien u vragen heeft over de reden van de registratie of de details van de vastgelegde informatie dient u contact op te nemen met de verzekeraar die de registratie heeft geplaatst. In de registratie wordt deze partij de 'afhandelaar' genoemd.

 

Correctieverzoek
 

Indien u van mening bent dat de informatie in de registratie niet klopt, kunt u direct contact opnemen met de betrokken verzekeraar of gebruik maken van het Correctieformulier van CIS, binnen 3 maanden na ontvangst van de resultaten van uw inzageverzoek. Is de termijn tussen de ontvangst van de resultaten en het correctieverzoek langer dan 3 maanden, dan moet u eerst opnieuw inzage doen. Dit is nodig omdat de data in de CIS databank na 3 maanden verouderd/verwijderd/aangepast kan zijn.

 

Op dit formulier dient u duidelijk aan te geven welke gegevens volgens u niet correct zijn en waarom. Het is ook van belang dat u hierbij het referentienummer van de registratie opgeeft.

 

Let op: vul per onjuiste registratie die u van CIS heeft ontvangen één correctieformulier in. Stuur dit samen met een kopie van de desbetreffende registratie toe naar CIS.

 

Uw verzoek tot correctie stuurt u per e-mail naar info@stichtingcis.nl of per post naar:

 

CIS t.a.v. Team Correctie
Postbus 91627
2509 EE DEN HAAG

 

Aanpassing registratie
 

CIS legt uw verzoek tot correctie voor bij de desbetreffende partij die de registratie heeft geplaatst. De gegevens in de CIS databank worden alleen aangepast of verwijderd door de betrokken verzekeraar zelf, afgesproken is dat CIS dit niet doet.

Zodra CIS een reactie ontvangt van de betrokken verzekeraar, deelt CIS die met u. Indien het verzoek tot correctie rechtstreeks bij de betrokken verzekeraar indient, zal deze verzekeraar rechtstreeks naar u reageren.