Deelnemende verzekeraars

Om deel te nemen aan CIS moet de verzekeraar werkzaam zijn in Nederland, beschikken over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en geregistreerd zijn bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor verzekeraars die in Nederland werkzaam zijn maar een zetel buiten Nederland hebben, gelden andere vereisten.

Op de onderstaande lijst treft u alle verzekeraars die deelnemer zijn van CIS. In deze lijst wordt gebruik gemaakt van de statutaire naam van de organisatie waaraan de Wft-vergunning is verstrekt. Dat is de naam waaronder de verzekeraar is ingeschreven in het register van de AFM.

Sommige deelnemers bieden ook producten aan onder een afwijkende naam. Mocht uw verzekeraar dus niet op de lijst voor komen, kan het zijn dat uw verzekering een handelsnaam of labelnaam van een CIS deelnemer heeft. Wij adviseren u in dat geval de handelsnaam te controleren in het register van de AFM op www.afm.nl om vast te stellen welke CIS deelnemer daarbij hoort. Uiteraard kunt u het ook vaak terugvinden in uw polisvoorwaarden of op de website van uw verzekeraar.

A B C D E F G H I J K L M N O R S T U V W X Z 

Filter:

 • ABN AMRO Schadeverzekering N.V.
 • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
 • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
 • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • Actua Schadeverzekering N.V.
 • AEGON Levensverzekering N.V.
 • AEGON Schadeverzekering N.V.
 • AIG Europe S.A.
 • Algemene Friese Onderlinge Schadeverz.mij. "Zevenwouden" U.A.
 • Allianz Benelux N.V.
 • Anderzorg N.V.
 • Anker Insurance Company N.V.
 • ANSVAR Verzekeringsmaatschappij N.V.
 • ARAG SE
 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.
 • ASR Levensverzekering N.V.
 • ASR Schadeverzekering N.V.
 • AWP P&C S.A.
 • Baloise Belgium N.V.
 • Bos Fruit Aardappelen Onderlinge Verz. BFAO U.A.
 • Cardif Assurance Vie
 • Cardif-Assurances Risques Divers
 • Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V.
 • Chubb European Group SE
 • CZ Zorgverzekeringen N.V.
 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
 • de Vereende N.V.
 • DELA Natura- en levensverzekeringen N.V.
 • E.O.C. Onderlinge Schepenverzekering U.A.
 • Eerste Friesche Onderlinge Paarden Verzekeringsmaatschappij N.V.
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V
 • Goudse Levensverzekeringen N.V.
 • Goudse Schadeverzekeringen N.V.
 • Guardian Group Nederland N.V.
 • HDI Global SE
 • HDI Global Specialty SE
 • Hiscox S.A.
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
 • iptiQ EMEA P&C S.A.
 • iptiQ Life S.A.
 • IZA Zorgverzekeraar N.V.
 • Juwon Onderlinge Schade Maatschappij U.A.
 • Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.
 • KMU Verzekeringen N.V.
 • Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.
 • Lemonade Insurance N.V.
 • Liberty Mutual Insurance Europe SE
 • Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V.
 • Lifetri Verzekeringen N.V.
 • Markel Insurance SE
 • Menzis N.V.
 • Menzis Zorgverzekeraar N.V.
 • Mercurius Schadeverzekeringen N.V.
 • Monuta Verzekeringen N.V.
 • MS Amlin Insurance SE
 • N.V. Noordhollandsche van 1816, Levensverzekeringsmaatschappij
 • N.V. Noordhollandsche Van 1816, Schadeverzekeringsmaatschappij
 • N.V. Schadeverzek. Metaal en Techn. Bedrijfstakken
 • N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
 • N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd
 • N.V. Univé Schade
 • N.V. Univé Zorg
 • N.V. Verzekering Maatschappij "De Burcht"
 • N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
 • N.V. Zorgverzekeraar UMC
 • National Academic Verzekeringsmaatschappij N.V.
 • Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
 • O.B.M. Noord-Holland U.A.
 • O.V.M. De Onderlingen U.A.
 • O.V.M. Onderlinge Verzekeringen U.A.
 • O.V.M. Rijn en Aar U.A.
 • O.V.M. Twente U.A.
 • O.V.M. Univé Samen U.A.
 • O.V.M. Waterland en Omstreken U.A.
 • O.W.M. Achterhoek U.A.
 • O.W.M. voor Instellingen in de Gezondheidszorg Medirisk B.A.
 • OHRA Zorgverzekeringen N.V.
 • Onderling Verzekerd U.A.
 • Onderlinge Brandverzekering Steenwijkerwold U.A.
 • Onderlinge Hagelverzekering Mij. Agriver B.A.
 • Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij 's-Gravenhage" U.A.
 • Onderlinge Steenwijker Brandassurantie Vereniging. U.A.
 • Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus U.A.
 • Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM UA
 • Onderlinge Verzekeringmaatschappij 'SOM' U.A.
 • Onderlinge Waarborgmaatschappij Cz Groep U.A.
 • Onderlinge waarborgmaatschappij SAZAS U.A.
 • ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.
 • OOM Global Care N.V.
 • OOM Schadeverzekering N.V.
 • OWM DSW Zorgverzekeraar U.A.
 • OWM Stad Holland Zorgverzekeraar U.A.
 • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.
 • Rhion Versicherung AG
 • Salland Zorgverzekeraar N.V.
 • Samenwerking Glasverzekering N.V.
 • Scildon N.V.
 • SRLEV N.V.
 • TVM Verzekeringen N.V.
 • Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V.
 • Univé Het Groene Hart Brandverzekeraar N.V.
 • Univé Noord-Holland Brandverzekeraar N.V.
 • Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V.
 • Univé Oost Brandverzekeraar N.V.
 • Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V.
 • Univé Zuid-Nederland Verzekering N.V.
 • UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
 • VGZ Zorgverzekeraar N.V.
 • VVAA Schadeverzekeringen N.V.
 • Waard Leven N.V.
 • Waard Schade N.V.
 • XL Insurance Company SE
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.