Inzage in uw registraties

Wanneer persoonsgegevens van u worden geregistreerd, heeft u het recht om te weten om welke gegevens dit gaat. Dit is voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het verstrekken van de geregistreerde persoonsgegevens aan u is door de AVG aan regels gebonden. Door deze wet worden onder andere de belangen van de consument beschermd (de persoonsgegevens mogen niet in onbevoegde handen vallen).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens over u zijn opgenomen in de CIS databank, dan kunt u uw registraties opvragen door middel van een inzageverzoek. Het inzageverzoek kunt u op twee manieren doen: via de CIS WebApp of per post. 

U kunt op twee manieren een inzageverzoek doen bij CIS:

  1. WebApp > Via de WebApp van CIS kunt u uw registraties sneller inzien. Door middel van de Yivi app kunt u uw persoonsgegevens veilig aan ons verstrekken. U heeft uw registraties direct inzichtelijk.
     
  2. Post > Samen met het ingevulde inzageformulier stuurt u een kopie van uw legitimatiebewijs per post. Binnen een maand heeft u uw registraties inzichtelijk.

CIS is verplicht te controleren dat de persoon die om inzage verzoekt, ook daadwerkelijk de persoon is op wie de gevraagde gegevens betrekking hebben en om te voorkomen dat persoonsgegevens onbedoeld aan een derde worden verstrekt. Daarom moet bij een verzoek tot inzage via het CIS webformulier of per post een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd (burgerservicenummer en de foto mogen onleesbaar worden gemaakt). Aan de hand van de persoonsgegevens op het identiteitsbewijs worden de eventuele registraties in de CIS databank opgezocht. Via de WebApp van CIS kunt u door middel van de Yivi-app (identificatie app) persoonsgegevens veilig aan CIS verstrekken. U identificeert uzelf op een veilige manier online, waardoor het delen van een kopie van het identiteitsbewijs niet nodig is.

Om misbruik van uw kopie identiteitsbewijs te voorkomen, adviseren wij u altijd het volgende te doen:

•        Breng een markering aan op uw kopie, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop u het heeft verstrekt. Bijvoorbeeld "Inzageverzoek CIS 1 februari 2023”

•        Maak uw burgerservicenummer (BSN nummer) onleesbaar

•        Eventueel kunt u uw foto ook doorstrepen

Via de overheid is een app verkrijgbaar (Android, iOS en Windows Phone) waarmee bovengenoemde markeringen eenvoudig aan te brengen zijn: Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl

Ja, het is daarbij belangrijk dat u de gevraagde persoons- en adresgegevens zo volledig mogelijk aanlevert.

Op basis van deze gegevens wordt er in de CIS databank gekeken welke registraties over u bekend zijn. Uw vorige adressen kunnen onder andere van belang zijn.

Het uitoefenen van het inzagerecht is persoonsgebonden. Daardoor kan het inzageverzoek alleen door de betrokkene zelf gedaan worden en niet door derden, zoals bijvoorbeeld bewindvoerders. Derden kunnen wel helpen bij het inzageverzoek. De betrokkene dient zelf te ondertekenen.

De enige uitzondering is een curator. Een curator kan namelijk wel een inzageverzoek indienen namens de onder curatele gestelde (rechts-)persoon. 

Nee, uw schadevrije jaren krijgt u niet via CIS. Uw schadevrije jaren staan geregistreerd in Roy-Data, de centrale database van Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS). U kunt via SEPS uw schadevrije jaren opvragen.