Inzage in uw registraties

Wanneer persoonsgegevens van u worden geregistreerd, heeft u het recht om te weten om welke gegevens dit gaat. Dit is voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het verstrekken van de geregistreerde persoonsgegevens aan u is door de AVG aan regels gebonden. Door deze wet worden onder andere de belangen van de consument beschermd (de persoonsgegevens mogen niet in onbevoegde handen vallen).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens over u zijn opgenomen in de CIS databank, dan kunt u uw registraties opvragen door middel van een inzageverzoek. Het inzageverzoek kunt u op drie manieren doen: via de CIS WebApp, het webformulier of per post. 

U kunt op drie manieren een inzageverzoek doen bij CIS:

  1. WebApp > Via de WebApp van CIS kunt u uw registraties sneller inzien. Door middel van de IRMA-app kunt u uw persoonsgegevens veilig aan ons verstrekken. U heeft uw registraties direct inzichtelijk.
     
  2. Webformulier > Na het invullen van het Webformulier deelt u een kopie van uw legitimatiebewijs met CIS. Binnen tien werkdagen heeft u uw registraties inzichtelijk.
     
  3. Post > Samen met het ingevulde inzageformulier stuurt u een kopie van uw legitimatiebewijs per post. Binnen een maand heeft u uw registraties inzichtelijk.

Ja, het is daarbij belangrijk dat u de gevraagde persoons- en adresgegevens zo volledig mogelijk aanlevert.

Op basis van deze gegevens wordt er in de CIS databank gekeken welke registraties over u bekend zijn. Uw vorige adressen kunnen onder andere van belang zijn.

Het uitoefenen van het inzagerecht is persoonsgebonden. Daardoor kan het inzageverzoek alleen door de betrokkene zelf gedaan worden en niet door derden, zoals bijvoorbeeld bewindvoerders. Derden kunnen wel helpen bij het inzageverzoek. De betrokkene dient zelf te ondertekenen.

De enige uitzondering is een curator. Een curator kan namelijk wel een inzageverzoek indienen namens de onder curatele gestelde (rechts-)persoon. 

Nee, uw schadevrije jaren krijgt u niet via CIS. Uw schadevrije jaren staan geregistreerd in Roy-Data, de centrale database van Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS). U kunt via SEPS uw schadevrije jaren opvragen.