Hartelijk dank voor het invullen van het webformulier.

Vervolgstappen >

1. U ontvangt binnen enkele minuten een e-mail met onderwerp 'Bevestiging versturen webformulier CIS dossiernummer' met nadere instructies.

2. Beantwoord die e-mail (reply) en stuur de emailbevestiging voorzien van uw handtekening (met pen) en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe. 

LET OP: U dient de instructies van de aan u gestuurde e-mail op te volgen. Een ondertekende bevestiging met een getypte naam neemt CIS niet in behandeling. Uw handtekening moet overeen te komen met de handtekening op uw legitimatiebewijs.

3. Zodra CIS uw getekende inzageverzoek en kopie legitimatiebewijs per mail heeft ontvangen en gecontroleerd, wordt uw verzoek in behandeling genomen. U krijgt hiervan een e-mailbevestiging.

4. Uw verzoek wordt op volgorde van binnenkomst behandeld. U ontvangt de reactie op uw inzageverzoek per e-mail.