1. WebApp

 

Met de WebApp van CIS kunt u het inzageverzoek zelf regelen. Als u de stappen juist heeft doorlopen, krijgt u sneller de registraties te zien die betrekking hebben op uzelf. Uw bedrijfsregistraties kunt u opvragen door gebruik te maken van per Post.

Doordat de WebApp gekoppeld is met de Yivi app (identificatie app), weet u zeker dat uw persoonsgegevens veilig met CIS worden gedeeld. U identificeert uzelf op een veilige manier volledig online. Het delen van een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig, wel zo makkelijk! 

Waarom wordt Yivi gebruikt?

Bij een inzageverzoek heeft CIS de taak om te zorgen dat consumenten (alleen) hun eigen gegevens kunnen inzien en te voorkomen dat anderen kennis hiervan kunnen nemen. CIS zal dus moeten vaststellen wie een inzageverzoek indient. In tegenstelling tot veel Europese landen hebben Nederlandse burgers nog geen digitale identiteit die overal voor gebruikt kan worden. 

Om te zorgen dat alle consumenten hun inzagerecht bij CIS kunnen uitoefenen is gekozen voor een product van Privacy bij Design:Yivi. Met Yivi kunt u uzelf bekend maken en heeft u zelf de regie over de data die u wilt delen met bedrijven en instellingen. Gegevens in de Yivi app komen uit betrouwbare bronnen en zijn cryptografisch beschermd.

 

Let op!! Na het delen van uw gegevens in de Yivi app moet u terug naar de WebApp om uw aanvraag verder af te ronden en in te dienen. Als u dit niet doet wordt uw inzageverzoek niet naar CIS toegestuurd.

Hoe werkt de WebApp?

Inzageverzoek op de computer

Inzageverzoek op de computer

Gebruik Yivi app

Gebruik Yivi app

Inzageverzoek op mobiel/tablet

Inzageverzoek op mobiel/tablet

Veelgestelde vragen

Met de Yivi app zet u een digitaal paspoort op uw mobiel. U bepaalt zelf welke gegevens u hierin zet. Zo kunt u bijvoorbeeld uw NAW-gegevens toevoegen in de app via een veilige koppeling met DigiD. Ook bepaalt u zelf welke gegevens u deelt met welke partijen. Hierdoor deelt u nooit meer gegevens dan nodig is. Meer informatie vindt u op de website van Yivi.

 

Goed om te weten: Voor het inzageverzoek via de WebApp zijn de volgende gegevens vanuit Yivi nodig: uw woonadres, persoonsgegevens, mobiel telefoonnummer en e-mailadres. 

 

Hoe u deze gegevens toevoegt in de Yivi app wordt uitgelegd in het stappenplan of in de korte introductiefilm.

Ja, u deelt uw persoonsgegevens vanuit de Yivi app rechtstreeks met de WebApp. Niemand anders dan u kan zien dat u zich daar bekend maakt. In de Yivi app zijn uw persoonskenmerken beschermd met een PINcode, die u zelf kiest.

 

Daarnaast deelt u alleen de essentiële gegevens voor het inzageverzoek. Hiermee voorkomt u dat onnodige gegevens ook uitgewisseld worden met CIS.

 

Het gebruik van DigiD is alleen mogelijk bij overheidsinstellingen en Zorgverzekeraars, IDIN is alleen geschikt voor personen die een bankrekening in Nederland hebben.

CIS heeft gekozen voor identificatiemiddel dat voor iedereen beschikbaar is (Yivi) en waarbij de gebruiker zelf bepaalt welke informatie wordt gedeeld.

Voor een inzageverzoek via de WebApp zijn de volgende gegevens in de Yivi app noodzakelijk:

 

 • Persoonsgegevens
 • Woonadres
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Uw gegevens in de Yivi app zijn afkomstig van betrouwbare bronnen. Door middel van de DigiD-app kunt u uw NAW-gegevens (de kaartjes persoonsgegevens en woonadres) in de Yivi app toevoegen. Zo herkent de WebApp dat de gegevens juist zijn en echt van u.

 

Zorg ervoor dat de vier kaartjes zijn toegevoegd in de Yivi app.

 

Uw (persoons)gegevens worden door ons gebruikt om uw inzageverzoek te kunnen verwerken en de uitkomst naar u toe te sturen. Bij eventuele onduidelijkheden kunnen wij contact met u opnemen.

Nee, dat is niet mogelijk. U kunt hiervoor gebruik maken van het inzageformulier bedrijven bij de optie per Post.

Om direct inzage te krijgen, moet u een aantal persoonsgegevens delen vanuit de Yivi app. Het gaat om de kaartjes persoonsgegevens, woonadres, mobiel telefoonnummer en e-mailadres.

 

Als de gegevens die u vanuit de Yivi app deelt overeenkomen met de gegevens uit de databank van CIS, dan krijgt u gelijk het overzicht met uw registraties te zien.

 

Krijgt u de melding 'Resultaat in behandeling', dan kunnen uw gegevens niet direct met u gedeeld worden. Uw inzageverzoek wordt automatisch met CIS gedeeld en handmatig verwerkt. U ontvangt uw registraties binnen 10 werkdagen per e-mail.

Het kan voorkomen dat u niet direct resultaat krijgt via de WebApp. Dit kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld doordat de doorgegeven persoons- en adresgegevens niet volledig overeenkomen met de registraties in de CIS databank.

 

Denk aan bijvoorbeeld dat niet al uw officiële voorletters worden vermeld in een registratie, uw geboortedatum niet is vermeld, u een diakriet in uw achternaam heeft. 

 

CIS zal dan eerst moeten controleren of de registraties over u gaan. Dit betekent dat CIS contact opneem met de desbetreffende verzekeraar of gevolmachtigd agent die de registratie heeft geplaatst. Zij bepalen op basis van hun inhoudelijk dossier of de registratie bij uw persoons- en adresgegevens horen. Na ontvangst van de reactie van de verzekeraar(s) of gevolmachtigd agent(en) kan CIS u de resultaten van uw inzageverzoek toesturen. 

Wanneer u in de afgelopen acht jaar op andere adressen heeft gewoond of stond ingeschreven, is het belangrijk dat u deze adressen ook doorgeeft.

Mogelijk heeft u eerder op een ander adres een beroep op een verzekering gedaan. Op deze wijze kan CIS al uw registraties met u delen.

 

LET OP! Geeft u uw oude adressen niet op dan krijgt u de eventuele registratie op uw oude adres(sen) niet toegestuurd en zult u opnieuw inzage moeten doen wanneer u deze registraties op uw oude adres(sen) wenst te ontvangen.

Demo content

Klik op het potlood icoon om de content te bewerken. Dit is slechts demo-text met Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet gravida magna. Proin in porttitor ante. Vestibulum varius pretium libero nec maximus. Nulla ac nulla purus.

Phasellus condimentum vehicula felis, quis porttitor enim aliquet in. Praesent consequat neque eget nisl dictum malesuada. Nam id efficitur arcu. Donec id mauris viverra nibh volutpat dapibus. Vivamus molestie sem urna, commodo laoreet nisl fermentum rutrum. Vivamus maximus, est ac gravida mattis, lacus orci gravida ipsum, non viverra leo ligula iaculis libero. 

Stappen webformulier

Stappen webformulier

Veelgestelde vragen

In de AVG is een maximale termijn van een maand vastgelegd. CIS streeft ernaar om binnen 10 werkdagen te reageren. Hierbij is het noodzakelijk dat u aan alle voorwaarden voor inzage heeft voldaan.

 

Via het Webformulier krijgt u dus niet direct antwoord. Mocht u sneller antwoord willen, dan kunt u het beste gebruik maken van de WebApp.

 

Er bestaat binnen CIS geen spoedprocedure. De verwerking van inzageverzoeken gebeurt op basis van de volgorde waarin ze zijn binnengekomen. Indien u een snelle verwerking wilt van uw inzageverzoek adviseert CIS om de WebApp te gebruiken.

 

Wanneer u in de afgelopen acht jaar op andere adressen heeft gewoond of stond ingeschreven, is het belangrijk dat u deze adressen ook doorgeeft.

Mogelijk heeft u eerder op een ander adres een beroep op een verzekering gedaan. Op deze wijze kan CIS al uw registraties met u delen.

 

LET OP! Geeft u uw oude adressen niet op dan krijgt u de eventuele registratie op uw oude adres(sen) niet toegestuurd en zult u opnieuw inzage moeten doen wanneer u deze registraties op uw oude adres(sen) wenst te ontvangen.

Dit kan komen doordat:

 

 • Een postcode niet in het juiste formaat is ingevuld (moet zijn 1234 AB);
 • Het telefoonnummer niet achter elkaar is getypt (moet zijn 0123456789);
 • Het land niet is ingevuld;
 • Het emailadres niet is ingevuld. Dit is nodig om de bevestigingsmail te versturen met nadere instructies.

 

Indien u het Webformulier niet kunt versturen, dan komt dat door een van bovenstaande punten. Controleer deze goed, zodat u het formulier wel kunt versturen.

 

U kunt de e-mail printen en de handtekening erop zetten. Maak een foto van de ondertekende e-mail en voeg dit als bijlage toe in uw e-mail naar CIS.

 

Heeft u geen printer? Dan kunt u de gegevens op papier overnemen en ondertekenen.
 

Heeft u geen scanner? Dan kunt een foto maken van de gevraagde stukken en de foto als bijlage toevoegen bij de e-mail naar CIS.

 

CIS accepteert alleen .pdf, .jpg en .jpeg. Overige bestanden worden niet geaccepteerd. Beveiligde bestanden of bestanden die eerst moeten worden gedownload, worden niet geaccepteerd.
 

Ja, het e-mailverkeer van CIS is beveiligd via TLS.

 

2. Post

 

Als u geen gebruik maakt van de WebApp, dan kunt u het inzageformulier printen. Het geprinte inzageformulier dient u volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. Daarnaast moet het inzageformulier voorzien zijn van plaats, datum en uw handtekening (met eigen hand ondertekend).

Vergeet niet om ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs met het ingevulde inzageformulier mee te sturen.

CIS is verplicht te controleren dat de persoon die om inzage verzoekt, ook daadwerkelijk de persoon is op wie de gevraagde gegevens betrekking hebben en om te voorkomen dat persoonsgegevens onbedoeld aan een derde worden verstrekt. Daarom moet bij een verzoek tot inzage per post een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd (burgerservicenummer en de foto mogen onleesbaar worden gemaakt). Via de WebApp van CIS kunt u door middel van de Yivi-app (identificatie app) persoonsgegevens veilig aan CIS verstrekken. U identificeert uzelf op een veilige manier online, waardoor het delen van een kopie van het identiteitsbewijs niet nodig is.

Om misbruik van uw kopie identiteitsbewijs te voorkomen, adviseren wij u altijd het volgende te doen:

 • Breng een markering aan op uw kopie, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop u het heeft verstrekt. Bijvoorbeeld "Inzageverzoek CIS 1 februari 2016”
 • Maak uw burgerservicenummer (BSN nummer) onleesbaar
 • Eventueel kunt u uw foto ook wegstrepen

Via de overheid is een 'app' verkrijgbaar (Android, iOS en Windows Phone) waarmee bovengenoemde markeringen eenvoudig aan te brengen zijn: Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl

 

Dit kunt u naar onderstaand adres sturen of per e-mail naar info@stichtingcis.nl.

CIS t.a.v. Team Inzage 

Postbus 91627

2509 EE DEN HAAG

 

Als het inzageformulier niet volledig is ingevuld, kan deze niet in behandeling worden genomen.

Veelgestelde vragen

In de AVG is een maximale termijn van een maand vastgelegd. Binnen deze termijn krijgt u uw registraties. Hierbij is het noodzakelijk dat u aan alle voorwaarden voor inzage heeft voldaan.

 

Als u uw inzageverzoek per post stuurt, krijgt u dus niet direct antwoord. Mocht u sneller antwoord willen, dan kunt u het beste gebruik maken van de WebApp. 

 

Er bestaat binnen CIS geen spoedprocedure. De verwerking van inzageverzoeken gebeurt op basis van de volgorde waarin ze zijn binnengekomen. Indien u een snelle verwerking wilt van uw inzageverzoek adviseert CIS om de WebApp te gebruiken.

 

Heeft u geen printer? Dan kunt u de gegevens overnemen op papier en ondertekenen.

 

Heeft u geen scanner? Dan kunt u een foto maken van de gevraagde stukken en de foto als bijlage toevoegen bij de e-mail naar CIS.

 

CIS accepteert alleen .pdf, .jpg en .jpeg. Overige bestanden worden niet geaccepteerd. Beveiligde bestanden of bestanden die eerst moeten worden gedownload, worden niet geaccepteerd.

 

Ja, het e-mailverkeer van CIS is beveiligd via TLS.