1. WebApp

 

Met de WebApp van CIS kunt u het inzageverzoek zelf regelen. Als u de stappen juist heeft doorlopen, krijgt u direct de registraties te zien die betrekking hebben op uzelf. Uw bedrijfsregistraties kunt u opvragen door gebruik te maken van het Webformulier.

Doordat de WebApp gekoppeld is met de IRMA-app (identificatie app), weet u zeker dat uw persoonsgegevens veilig met CIS worden gedeeld. U identificeert uzelf op een veilige manier volledig online. Het delen van een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig, wel zo makkelijk! 

Waarom wordt IRMA gebruikt?

Bij een inzageverzoek heeft CIS de taak om te zorgen dat consumenten (alleen) hun eigen gegevens kunnen inzien en te voorkomen dat anderen kennis hiervan kunnen nemen. CIS zal dus moeten vaststellen wie een inzageverzoek indient. In tegenstelling tot veel Europese landen hebben Nederlandse burgers nog geen digitale identiteit die overal voor gebruikt kan worden. 

Om te zorgen dat alle consumenten hun inzagerecht bij CIS kunnen uitoefenen is gekozen voor een product van Privacy bij Design: IRMA (I Reveal My Attributes, ‘ik voer de regie over mijn attibuten/data’). Met IRMA kunt u zichzelf bekend maken en hebt u zelf de regie over de data die u wilt delen met bedrijven en instellingen. Gegevens in de IRMA app komen uit betrouwbare bronnen en zijn cryptografisch beschermd.

Hoe werkt de WebApp?

Stappen WebApp

Stappen WebApp

Gebruik IRMA-app

Gebruik IRMA-app

Gebruik DigiD

Gebruik DigiD

Veelgestelde vragen

Met de IRMA-app zet u een digitaal paspoort op uw mobiel. U bepaalt zelf welke gegevens u hierin zet. Zo kunt u bijvoorbeeld uw NAW-gegevens toevoegen in de app via een veilige koppeling met DigiD. Ook bepaalt u zelf welke gegevens u deelt met welke partijen. Hierdoor deelt u nooit meer gegevens dan nodig is. Meer informatie vindt u op de website van IRMA.

 

Goed om te weten: Voor het inzageverzoek via de WebApp zijn de volgende gegevens vanuit IRMA nodig: uw woonadres, persoonsgegevens, mobiel telefoonnummer en e-mailadres. 

 

Hoe u deze gegevens toevoegt in de IRMA-app wordt uitgelegd in het stappenplan of in de korte introductiefilm.

 

Ja, u deelt uw persoonsgegevens vanuit de IRMA-app rechtstreeks met de WebApp. Niemand anders dan u kan zien dat u zich daar bekend maakt. In de IRMA-app zijn uw persoonskenmerken beschermd met een PINcode, die u zelf kiest.

 

Daarnaast deelt u alleen de essentiële gegevens voor het inzageverzoek. Hiermee voorkomt u dat onnodige gegevens ook uitgewisseld worden met CIS.

 

Het gebruik van DigiD is alleen mogelijk bij overheidsinstellingen en Zorgverzekeraars, IDIN is alleen geschikt voor personen die een bankrekening in Nederland hebben.

CIS heeft gekozen voor identificatiemiddel dat voor iedereen beschikbaar is (IRMA) en waarbij de gebruiker zelf bepaalt welke informatie wordt gedeeld.

Voor een inzageverzoek via de WebApp zijn de volgende gegevens in de IRMA-app noodzakelijk:

 

  • Persoonsgegevens
  • Woonadres
  • Mobiel telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Uw gegevens in de IRMA-app zijn afkomstig van betrouwbare bronnen. Door middel van de DigiD-app kunt u uw NAW-gegevens (de kaartjes persoonsgegevens en woonadres) in de IRMA-app toevoegen. Zo herkent de WebApp dat de gegevens juist zijn en echt van u.

 

Zorg ervoor dat de vier kaartjes zijn toegevoegd in de IRMA-app.

 

Nee, dat is niet mogelijk. U kunt hiervoor gebruik maken van het Webformulier.

Om direct inzage te krijgen, moet u een aantal persoonsgegevens delen vanuit de IRMA-app. Het gaat om de kaartjes persoonsgegevens, woonadres, mobiel telefoonnummer en e-mailadres.

 

Als de gegevens die u vanuit de IRMA-app deelt overeenkomen met de gegevens uit de databank van CIS, dan krijgt u gelijk het overzicht met uw registraties te zien.

 

Het kan voorkomen dat u niet direct resultaat krijgt via de WebApp. Dit kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld doordat de doorgegeven persoons- en adresgegevens niet volledig overeenkomen met de registraties in de CIS databank.

 

CIS zal dan eerst moeten controleren of de registraties daadwerkelijk over u gaan. Daarna kunnen de registraties pas gedeeld worden met u.

 

Wanneer u in de afgelopen acht jaar op andere adressen heeft gewoond of stond ingeschreven, is het belangrijk dat u deze adressen ook doorgeeft.

Mogelijk heeft u eerder op een ander adres een beroep op een verzekering gedaan. Op deze wijze kan CIS al uw registraties met u delen.

 

2. Webformulier

 

Ook via het Webformulier kunt u inzage krijgen in uw gegevens. Via de knop hieronder kunt u het Webformulier invullen en naar CIS versturen. Daarna ontvangt u van CIS een e-mail. Deze e-mail dient u te ondertekenen en samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar info@stichtingcis.nl terug te sturen.

Goed om te weten: u krijgt uw antwoord altijd via het e-mailadres dat u heeft ingevuld op het Webformulier. CIS streeft ernaar om uw inzageverzoek binnen 10 werkdagen te verwerken, maar uiterlijk binnen een maand.

 

Stappen webformulier

Stappen webformulier

Veelgestelde vragen

In de AVG is een maximale termijn van een maand vastgelegd. CIS streeft ernaar om binnen 10 werkdagen te reageren. Hierbij is het noodzakelijk dat u aan alle voorwaarden voor inzage heeft voldaan.

 

Via het Webformulier krijgt u dus niet direct antwoord. Mocht u direct antwoord willen, dan kunt u het beste gebruik maken van de WebApp.

 

Er bestaat binnen CIS geen spoedprocedure. De inzageverzoeken worden op datum van binnenkomst verwerkt. Indien u een snelle verwerking wilt van uw inzageverzoek adviseert CIS om de WebApp te gebruiken.

 

Wanneer u in de afgelopen acht jaar op andere adressen heeft gewoond of stond ingeschreven, is het belangrijk dat u deze adressen ook doorgeeft.

Mogelijk heeft u eerder op een ander adres een beroep op een verzekering gedaan. Op deze wijze kan CIS al uw registraties met u delen.

 

Dit kan komen doordat:

 

  • Een postcode niet in het juiste formaat is ingevuld (moet zijn 1234 AB);
  • Het telefoonnummer niet achter elkaar is getypt (moet zijn 0123456789);
  • Het land niet is ingevuld;
  • Het emailadres niet is ingevuld. Dit is nodig om de bevestigingsmail te versturen met nadere instructies.

 

Indien u het Webformulier niet kunt versturen, dan komt dat door een van bovenstaande punten. Controleer deze goed, zodat u het formulier wel kunt versturen.

 

U kunt de e-mail printen en de handtekening erop zetten. Maak een foto van de ondertekende e-mail en voeg dit als bijlage toe in uw e-mail naar CIS.

 

Heeft u geen printer? Dan kunt u de gegevens op papier overnemen en ondertekenen.
 

Heeft u geen scanner? Dan kunt een foto maken van de gevraagde stukken en de foto als bijlage toevoegen bij de e-mail naar CIS.

 

CIS accepteert alleen .pdf, .jpg en .jpeg. Overige bestanden worden niet geaccepteerd. Beveiligde bestanden of bestanden die eerst moeten worden gedownload, worden niet geaccepteerd.
 

Ja, het e-mailverkeer van CIS is beveiligd via TLS.

 

3. Post

 

Als u geen gebruik maakt van de WebApp of het Webformulier, dan kunt u het inzageformulier printen. Het geprinte inzageformulier dient u volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. Daarnaast moet het inzageformulier voorzien zijn van plaats, datum en uw handtekening (met eigen hand ondertekend).

Vergeet niet om ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs met het ingevulde inzageformulier mee te sturen.

 

Dit kunt u naar onderstaand adres sturen of per e-mail naar info@stichtingcis.nl.

CIS t.a.v. Team Inzage 

Postbus 91627

2509 EE DEN HAAG

 

Als het inzageformulier niet volledig is ingevuld, kan deze niet in behandeling worden genomen.

Veelgestelde vragen

In de AVG is een maximale termijn van een maand vastgelegd. Binnen deze termijn krijgt u uw registraties. Hierbij is het noodzakelijk dat u aan alle voorwaarden voor inzage heeft voldaan.

 

Als u uw inzageverzoek per post stuurt, krijgt u dus niet direct antwoord. Mocht u direct antwoord willen, dan kunt u het beste gebruik maken van de WebApp. 

 

Er bestaat binnen CIS geen spoedprocedure. De inzageverzoeken worden op datum van binnenkomst verwerkt. Indien u een snelle verwerking wilt van uw inzageverzoek adviseert CIS om de WebApp te gebruiken.

 

Heeft u geen printer? Dan kunt u de gegevens overnemen op papier en ondertekenen.

 

Heeft u geen scanner? Dan kunt u een foto maken van de gevraagde stukken en de foto als bijlage toevoegen bij de e-mail naar CIS.

 

CIS accepteert alleen .pdf, .jpg en .jpeg. Overige bestanden worden niet geaccepteerd. Beveiligde bestanden of bestanden die eerst moeten worden gedownload, worden niet geaccepteerd.

 

Ja, het e-mailverkeer van CIS is beveiligd via TLS.