CIS voor consumenten

Wanneer u als consument een verzekering aanvraagt of als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar kan deze een controle via de CIS databank doen. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om te weten welke gegevens eventueel over u zijn verwerkt in de CIS databank.

 

Ik wil inzage Ik ben geweigerd Als curator wil ik inzage Veelgestelde vragen

Het uitoefenen van het inzagerecht is persoonsgebonden. Dat recht kan niet door derden, zoals bijvoorbeeld bewindvoerders, worden uitgeoefend, maar alleen door de betrokkene zelf. De enige ‘derde’ die het inzagerecht kan uitoefenen is de curator. Deze kan via het inzageformulier namens de onder curatele gestelde (rechts-)persoon een verzoek tot inzage indienen.

U heeft getracht een verzekering af te sluiten, maar de betreffende maatschappij heeft uw verzekering niet geaccepteerd. U bent door die maatschappij doorverwezen naar CIS voor verdere informatie. Het feit dat een verzekeringsmaatschappij uw aanvraag niet heeft geaccepteerd wil niet zeggen dat u zich nu nergens kunt verzekeren.

Er kunnen een aantal mogelijkheden zijn waarom uw aanvraag niet is geaccepteerd waaronder;

  • Op basis van de acceptatierichtlijnen van de verzekeraar heeft deze besloten uw aanvraag niet te accepteren. Voor vragen over de acceptatierichtlijnen van de betreffende verzekeraar, verwijst CIS u naar de verzekeraar waar u de verzekering wilde afsluiten.
  • U bent afgewezen omdat u niet heeft voldaan aan de mededelingsplicht ofwel bij het controleren van de door u ingevulde antwoorden heeft de verzekeraar vastgesteld dat de gestelde vragen mogelijk niet juist zijn beantwoord. Als u aan de verzekeraar heeft gevraagd welke (slot-)vraag u mogelijk verkeerd heeft ingevuld, zullen ze u doorverwijzen naar CIS. De verzekeraar mag op grond van de AVG de door haar geraadpleegde registraties niet aan u verstrekken. Bij CIS kunt u een inzageverzoek indienen, zodat u zelf kunt beschikken over de op uw naam geregistreerde gegevens.

Door kennis te nemen van uw registraties kunt u zelf beoordelen welke registraties afwijken van de door verstrekte gegevens op het aanvraagformulier.

CIS voor deelnemers

CIS, de organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden, ondersteunt zo goed als 400 deelnemers bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten.

CIS dienstverlening voor deelnemers

CIS voor nieuwe deelnemers

Hoe kun je als verzekeraar of gevolmachtigde snel de verstrekte gegevens verifiëren in het licht van het eigen beleid, tevens verplichte controles uitvoeren én zorgen dat de (kandidaat-)klant baat heeft bij de snelheid waarmee je deze controles uitvoert? CIS biedt haar deelnemers de zekerste weg naar een goede match.