Aanpassen verkeerde registratie

Het mag duidelijk zijn: voordat CIS een verzoek tot correctie kan verwerken, moet altijd eerst een verzoek tot inzage zijn gedaan. Voor de inzageprocedure en het aanvraagformulier voor inzage verwijzen wij u naar de pagina Inzage eigen registraties.

Als u, na uw verzoek tot inzage, vaststelt dat in de geregistreerde gegevens iets niet klopt, kunt u een verzoek tot correctie indienen bij CIS. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Correctieverzoek CIS.

Op het formulier ‘Correctieverzoek Stichting CIS’ moet u duidelijk aangegeven welke persoonsgegevens onjuist zijn en waarom u vindt dat de gegevens moeten worden aangepast of verwijderd. Voeg per correctieverzoek een kopie van de betwiste registratie bij. 

Uw verzoek tot correctie stuurt u per mail naar info@stichtingcis.nl

Let op: Als u geen kopie van de betwiste registratie toevoegt neemt CIS  het correctieverzoek niet in behandeling.

Weghalen van registraties vóór afloop van de maximale termijn kan alleen worden gedaan door de aan CIS deelnemende verzekeraars en hun gevolmachtigden die deze ook hebben geplaatst. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een verzekeraar of gevolmachtigde een correctieverzoek van een betrokkene heeft toegekend.

Indien u liever het correctieverzoek niet per email wilt insturen, kunt u dit uiteraard ook per post naar CIS versturen >

CIS
T.a.v. Team Correctie
Postbus 91627
2509 EE DEN HAAG

CIS zal uw verzoek tot correctie voorleggen aan de verzekeraar of gevolmachtigde die de bewuste gegevens in de CIS databank heeft vastgelegd. De verzekeraar of gevolmachtigde is namelijk zelf verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens die aangeleverd worden aan de CIS databank. Zodra CIS de reactie van de verzekeraar of gevolmachtigde heeft ontvangen zal CIS die naar u doorsturen.