Hoe lang is een registratie zichtbaar?

De duur van een registratie hangt af van het type melding die is geregistreerd. Alle geregistreerde gegevens worden aan het einde van de termijn, geteld vanaf de referentiedatum of einddatum, automatisch uit de CIS databank verwijderd. De referentiedatum staat in de registratie op de 4e regel van boven. U ontvangt van deze verwijderingen geen bericht.

Claimmeldingen worden na vijf jaar verwijderd (maximaal 8 dagen na de referentiedatum).

Vertrouwelijke Mededeling in verband met Royement niet nakomen contractuele verplichtingen worden na vijf jaar verwijderd (maximaal 8 dagen na de referentiedatum).
Vertrouwelijke Mededeling in verband met Royement niet nakomen (financiële) contractuele verplichtingen worden na drie jaar verwijderd (maximaal 8 dagen na de refentiedatum).

De registratie ‘EVR’ valt onder de regels van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen en staat maximaal acht jaar in de CIS databank. De registratie wordt maximaal 8 dagen na de einddatum automatisch verwijderd.

De ontzeggingen van de rijbevoegdheid worden na vijf jaar verwijderd geteld vanaf de laatste dag van de ontzegging (maximaal 8 dagen na de einddatum).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Regelgeving.