CIS en u als consument

Iedereen kan met CIS te maken krijgen. Wanneer u een verzekering aanvraagt of als u een claim indient bij uw verzekeraar kan een controle via de CIS databank worden gedaan door de verzekeraar. 

Als over u verzekering gerelateerde gegevens in de CIS databank staan, bijvoorbeeld omdat u de afgelopen jaren claim(s) heeft ingediend, kan de verzekeraar of de gevolmachtigde daar consequenties aan verbinden. 

Elke verzekeraar en gevolmachtigde maakt daarin zijn eigen keuzes; de deelnemers kunnen u zelf meer vertellen over het door hun gevoerde acceptatiebeleid.

Wilt u weten of er gegevens over u zijn verwerkt in de CIS databank? Ga hier naar de inzage van uw eventuele persoonlijke registraties.

De verzekeraar of gevolmachtigde is zelf verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens die aangeleverd worden aan de CIS databank.

De definitie van een claimmelding in de CIS databank is "aanspraak maken op verzekeringsdekking".

Een telefonisch verzoek om informatie over de polisvoorwaarden of de dekking, betekent geen registratie in de CIS databank.

Er moet door de registrerende verzekeraar of gevolmachtigde gecommuniceerd worden dat de claimmelding geregistreerd wordt in de CIS databank.

CIS is enkel beheerder van de CIS databank en onderzoekt zelf dus niet of uw naam verkeerd gespeld is, of een claim ten onrechte is ingevoerd of dat een verzekering onterecht is opgezegd of geweigerd. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt of u bent het niet eens met een beslissing van de verzekeraar of gevolmachtigde, kunt u de verzekeraar of gevolmachtigde daar zelf op aanspreken.