Vragen over uw toegestuurde registratie(s)

Op basis van het door u ingestuurde inzageverzoek heeft u inzage gekregen in uw registratie(s) in de CIS databank. De registratie(s) die u heeft ontvangen zijn een exacte weergave van de informatie die in de CIS databank over u is opgenomen.

Indien u vragen heeft over de reden van de registratie of de details van de vastgelegde informatie dient u contact op te nemen met de in de registratie genoemde 'afhandelaar'.

Op het moment dat u vaststelt dat de informatie in de registratie niet klopt, kunt u gebruik maken van het Correctieverzoek dat u kunt vinden onder Aanpassen verkeerde registratie.