Het recht op inzage van uw persoonlijke registraties

Wanneer persoonsgegevens van u worden geregistreerd, heeft u het recht om te weten welke gegevens over u zijn verwerkt. Dit is voorgeschreven in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). 

Het verstrekken van de geregistreerde gegevens aan u is door de AVG aan regels gebonden. Het doel van deze wet is het beschermen van de belangen van de consument (de persoonsgegevens mogen niet in onbevoegde handen vallen) maar ook de belangen van de registrerende instantie.

Als u wilt weten welke gegevens over u in de CIS databank zijn opgenomen, kunt u deze opvragen door middel van een inzageverzoek.

Via een webformulier kunt u inzage krijgen in uw gegevens. Nadat u het webformulier heeft verzonden, krijgt u een email, die u getekend en voorzien van een kopie geldig legitimatiebewijs per post moet toesturen naar:

CIS
T.a.v. Team Inzage
Postbus 91627
2509 EE DEN HAAG

Let op: Als u dit terugstuurt per email, wordt uw verzoek NIET in behandeling genomen.

Als u geen gebruik wilt maken van het webformulier, kunt u het Inzageverzoek printen. U kunt na uitprinten van het inzageformulier dit verder invullen; zorg ervoor dat uw persoonsgegevens leesbaar zijn ingevuld, het aanvraagformulier is voorzien van plaats, datum, uw handtekening en dat u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs meestuurt naar bovengenoemd adres. 

Let op: Als uw inzageverzoek niet voldoet aan alle vereisten (compleet ingevuld, voorzien van kopie geldige legitimatie en het toesturen naar ons postbusadres) wordt deze niet in behandeling genomen. 

CIS is verplicht om te controleren dat de persoon die om inzage verzoekt, ook daadwerkelijk de persoon is op wie de gevraagde gegevens betrekking hebben. Om dit vast te stellen, vragen wij u om met uw inzageverzoek ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Zodra wij uw identiteit hebben gecontroleerd, vernietigen wij deze kopie.

De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs:

  • Rijbewijs
  • ID - kaart
  • Paspoort
  • Verblijfsvergunning

Om misbruik van uw kopie identiteitsbewijs te voorkomen, adviseren wij u altijd het volgende te doen:

  • Breng een markering aan op uw kopie, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop u het heeft verstrekt. Bijvoorbeeld "Inzageverzoek CIS 1 februari 2018”
  • Maak uw Burgerservicenummer (BSN nummer) onleesbaar
  • Eventueel kunt u uw foto ook wegstrepen

Via de overheid is de KopieID app verkrijgbaar (Android, iOS en Windows Phone) waarmee bovengenoemde markeringen eenvoudig aan te brengen zijn.

De wettelijke termijn waarbinnen CIS u uiterlijk meedeelt of persoonsgegevens van u zijn vastgelegd in de CIS databank is 1 maand na ontvangst van uw schriftelijke inzageverzoek en de bijgesloten kopie van uw geldige legitimatiebewijs. 

CIS streeft er evenwel naar om uw inzageverzoek binnen 10 werkdagen te behandelen. 

Staan uw persoonsgegevens geregistreerd in de CIS databank, dan ontvangt u een overzicht van de verwerkte gegevens en informatie over de herkomst. U kunt dan vaststellen welke verzekeraar of gevolmachtigde gegevens van u heeft geregistreerd en wanneer.

Staan uw persoonsgegevens niet geregistreerd dan krijgt u hiervan een bevestiging.

De omschrijving van het doel van de gegevensverwerking door CIS, de categorieën van verwerkte gegevens waarop de registratie betrekking heeft en wie de gegevens kunnen ontvangen, staan vermeld in de (privacy)regels van CIS en zijn te vinden in het Privacystatement op deze website.

Open hier het webformulier voor uw inzageverzoek

Of download hier het printbare inzageverzoek